คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมนำชุดการแสดงเชิดสิงโต นาฏศิลป์จีน และวงดุริยางค์ของโรงเรียน ร่วมอวยพรและทำการแสดงในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 งานครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน และงานเลี้ยงอำลาตำแหน่ง คุณเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา โดย ลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2808961652480199&__tn__=-UC-R