คณะผู้บริหาร และครูฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำนักเรียนห้องเรียนวัฒนธรรมจีน ร่วมกิจกรรม พร้อมนำชุดการแสดงเชิดสิงโต ร่วมทำการแสดงในงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563 ในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ซึ่งจัดโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ , สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2808310585878639&__tn__=-UC-R