ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจีน และร่วมขอพรก่อนเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2808192522557112&__tn__=-UC-R