โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.นางสาววันเพ็ญ แซ่เฒ่า ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
2.นางสาวทิชญาดา วงค์จักร ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
3.นางสาวภัทรานันท์ ผาสุข ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
4.นางสาวภัสราพรรณ โพธา ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
5.นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ์ ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา
6.นางสาวเพชรดารินท์ พรรณทะนะวิลาศ ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา
โดยเข้ารับมอบเกียรติบัตร ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2805918882784476&__tn__=-UC-R