คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับประถม-มัธยม พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงจากนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ กิจกรรมจากคณะครูแต่ละช่วงชั้น การออกร้านของนักเรียน กิจกรรมจากคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศการแสดงระดับมัธยมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2798934163482948&__tn__=-UC-R