โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบและการคิดวิเคราะห์ข้อสอบ GAT PAT และ O-NET โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2798732883503076&__tn__=-UC-R