ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมสร้างบรรยากาศจัดกิจกรรมความสนุกสนานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2563