โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิงฯ ที่เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 
โดยมีนักเรียนดีเด่นเข้ารับรางวัลดังนี้
 เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย
 เด็กหญิงนาเดียร์ โกฮ์
 เด็กชายสรวิศ จักร์แก้ว
 เด็กหญิงนิสา อับดุลเลาะ