โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซินเกมส์” ปีการศึกษา 2562 โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬา แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

 

Part 01-ขบวนพาเหรด

 

Part 02-พิธีเปิดและบรรยากาศการแข่งขัน

 

Part 03-การแสดงนำเชียร์สีเขียว

 

Part 04-การแสดงนำเชียร์สีแสด

 

Part 05-การแสดงนำเชียร์สีชมพู

 

Part 06-การแสดงนำเชียร์สีม่วง

 

Part 07-การแสดงนร.ม.6และพิธีปิด