ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กำหนดเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2563
☎️ ติดต่อสอบถาม / สมัครสอบ ฝ่ายภาษาจีน โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 202 , คุณขนิษฐา อัชฌาสุทธิ 081-6030077

hsk