คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนิส ในโอกาสร่วมบันทึกข้อตกลงการเปิดสนามสอบวัดระดับภาษาจีน HSK เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563