คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีพร้อมนำคณะสิงโต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำการแสดงในพิธีบำเพ็ญมหากุศล เพื่อโปรยทานอุทิศส่วนบุญ ตามหลักพิธีกรรมและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ร่วมกับวัดลัฏฐิวัน ณ มณฑลพิธีวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563