โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซินเกมส์” ปีการศึกษา 2562 โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬา แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สามารถรับชมภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขัน https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2773708139338884&__tn__=-UC-R

สามารถรับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาและพิธีมอบรางวัล https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2773783779331320&__tn__=-UC-R

สามารถรับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และพิธีปิด https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2773819859327712&__tn__=-UC-R