logo school vector 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อศึกษาต่ออนุบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อศึกษาต่อป.1/ม.1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อสอบสัมภาษณ์ม.4

Untitled-1