ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 

การแข่งขันหุ่นยนต์

https://www.facebook.com/chongfahsinseung/posts/2741787299197635?__tn__=-R

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2750917428284622&__tn__=-UC-R

 

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

https://www.facebook.com/chongfahsinseung/posts/2752804258095939?__tn__=-R

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

https://www.facebook.com/chongfahsinseung/photos/a.298549596854763/2752822368094128/?type=3&__tn__=-R

 

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2752869311422767&__tn__=-UC-R

 

การแข่งขันขับร้องเพลง

https://www.facebook.com/chongfahsinseung/photos/a.298549596854763/2752910821418616/?type=3&__tn__=-R

 

การแข่งขันศิลปะและนาฏศิลป์

https://www.facebook.com/chongfahsinseung/posts/2755276274515404?__tn__=-R

 

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

https://www.facebook.com/chongfahsinseung/photos/a.298549596854763/2755282577848107/?type=3&__tn__=-R