คุณนพวรรณ เตชะวณิช ตัวแทนกองมรดกคุณพนิดา ตั้งกิจจารักษ์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาจำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

79786880_2739505966092435_1373306296723308544_o