โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี และนำคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมถวายบังคมเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562