ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เกิดความสนุกสนาน และเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2702262863150079&__tn__=-UC-R