ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง ชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2562