ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง ชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Mazda Kids 2019 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562