คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ยอมรับกฎกติกา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา โดยมีทีมฟุตบอลจาก 12 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นอายุ 7 ปี 8 ปี 10 ปี 12 ปี และ15 ปี พร้อมกันนี้ คุณคมสัน เกียวจันทึก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 10,000 บาท ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง