คณะสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และสืบทอดภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมของบรรพชนชาวจีนมากว่า 118 ปี พร้อมรับชมการแสดงเชิดสิงโต การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน การกล่าวสุนทรพจน์จีน และท่องกลอนจีนของนักเรียน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนวัฒนธรรมจีน ห้องคอมพิวเตอร์ และร่วมสักการะรูปปั้นขงจื่อ โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้นำองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

 

งานกลางวัน

 

งานกลางคืน