คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริกในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมเสวนาความร่วมมือทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องเกียรติคุณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562