คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากร “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพเราะ มีบางยาง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2591333677576332&__tn__=-UC-R