โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยฝ่ายภาษาจีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ประจำมณฑลยูนนาน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายฤดูหนาว 2562 ตามโครงการ “ท่องเที่ยวค้นหาวัฒนธรรมจีน” ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งมีครูจีนและนักเรียนสนใจร่วมโครงการจำนวน 21 คน โดยมี อ.จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ร่วมส่งนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

71889851_2589538107755889_8003795508852162560_o