โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ตามโครงการ “โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2565932920116408&__tn__=-UC-R