โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมคารวะขงจื่อ สวนธรรมบุญถาวร เพื่อเป็นการรำลึกถึงขงจื่อซึ่งเป็นนักปรัชญาของจีน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ที่มีคำสอนและหลักจริยธรรมที่มีชื่อเสียง โดยมีคุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือบุญถาวร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาขงจื่อ สวนธรรมบุญถาวร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

71114162_2563999273643106_1228706906919403520_o