ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ยิมนาสติก และจักรยานทรงตัว ในรายการต่างๆ ดังนี้
‍♀️ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
– การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 4 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.เด็กชายกุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์ ชั้น ป.3/7 รางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 จากสถิติทุกท่าว่ายประเภทรุ่นอายุ 8 ปี ชาย
2.เด็กหญิงจิรัชยา ชัยมงคล ชั้น ป.6/6 รางวัล 1 เหรียญทองแดง ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 5 จากสถิติทุกท่าว่ายประเภทรุ่นอายุ 12 ปี หญิง
3.เด็กหญิง ฐิติภัทรา กันทวงศ์ ชั้น ม.1/6
รางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 2 จากสถิติทุกท่าว่ายประเภทรุ่นอายุ 12 ปี หญิง

‍♀️ รางวัลการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก
– การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิก รายการการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภททรีโอ คะแนนรวม 15.600
ได้แก่ เด็กหญิงกาญจน์ชนก ศรีกฤษณ์ ชั้น ป.5/6
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ยิมนาสติกแอบิก ประเภททรีโอ
ได้แก่ เด็กหญิงกมลชนก ตระการศิรินนท์ ชั้น ป.5/2 และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทโซโล

‍♀️ รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว
1.การแข่งขันจักรยานทรงตัว รายการ Chiangmai Runnet Bike สนามที่ 1 ณ ลานกิจกรรมหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 6-7 ปี หญิง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง
และได้รับเหรียญรางวัล รุ่น Open รุ่นอายุ5 ปี หญิงขึ้นไป
ได้แก่ เด็กหญิงสุณัฎฐานิษศ์ โยธาคำมี ชั้น ป.1/5

2.การแข่งขันจักรยานทรงตัว รายการ Chiangmai Runnet Bike สนามที่ 2 ณ ลานกิจกรรมหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 6-7 ปี หญิง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 7 ปี หญิงขึ้นไป
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น Open รุ่นอายุ 5 ปี หญิงขึ้นไป
ได้แก่ เด็กหญิงสุณัฎฐานิษศ์ โยธาคำมี ชั้น ป.1/5