ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และบาสเกตบอลรายการต่างๆ ดังนี้

⚽️ รางวัลการแข่งขันฟุตบอล
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี สารสาสน์ คัพ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์เชียงใหม่

2.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี L.C.C OPEN HOUSE ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการลานนา

3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกียรติภูมิแสนแคงคัพ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ดังมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้
1.เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ลีฬหาชีวะ ม.3/2
2.เด็กชายกรณบวรภัฎ วงศาธัชชัยฤทธิ์ ม.3/3
3.เด็กชายธีรภัทร ดาวงษ์ ม.3/3
4.เด้กชายสุดเขต มูลอ้าย ม.3/3
5.เด็กชายพิเชษฐ์ ต่ายเพชรทันใจ ม.3/4
6.เด็กชายจิรกิตต์ อาชีพบริสุทธิ์ ม.3/4
7.เด็กชายวรรณชาติ นันทจริยา ม.3/4
8.เด็กชายวิชยานนท์ อิทรสงเคราะห์ ม.3/4
9.เด็กชายอัครชัยพัชร จันทร์มณี ม.3/5
10.เด็กชายเจษฎา แซ่หลิว ม.3/5
11.เด็กชายรัฐฐศาลณณ แซ่ฉ่อง ม.3/5
12.เด็กชายคุณานนท์ คุณยศยิ่ง ม.3/5

4.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รายการ “หมีขาว คิดส์ ครั้งที่ 1” ณ สนามฟุตบอล DOISAKET FOOTBALL CLUB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี
1.เด็กชายอิทธิชล ยิบมันตะสิริ ป.6/1
2.เด็กชายทีฆายุ เริ่มลึก ป.6/1
3.เด็กชายสรรพ์พร วรรณศรี ป.6/1
4.เด็กชายกิตติภัฏ ปัตถาธิตัง ม.1/4
5.เด็กชายธัญวิชญ์ แก้วมหาวัน ม.1/4
6.เด็กชายพัสกร รินคำ ม.1/5
7.เด็กชายศุภณัช จะตุเทน ป.6/5
8.เด็กชายธนพล กันแสงแก้ว ป.6/6
9.เด็กชายภาคิน สอนสกุล ป.6/4
10.เด็กชายครองธรรม จิรัชยากร ป.6/1
11.เด็กชายปณวิชญ์ สุภารักษ์ ป.5/6
12.เด็กชายดลวัฒน์ ปวงแพร่ ป.5/3
13.เด็กชายนพรุจ ไทยเอื้อ ป.5/5
14.เด็กชายพระพร นพจิรากุล ป.5/1
15.เด็กชายรัตน์ธีร์พัฒน์ ศรีบุตรทอง ป.4/6

 รางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล
1.การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 10” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
1.เด็กชายพงศ์เทพ ฉัตรมณีวัฒน์ ม.2/5
2.เด็กชายศรเทพ พึ่งกลิ่น ม.2/3
3.เด็กชายก้องธนัทพงศ์ ปันดิสิทธิกุล ม.2/4
4.เด็กชายคชกฤษณ์ ฟักทอง ม.2/4
5.เด็กชายณัฐภัทร เวชสุวรรณ์ ม.2/4
6.เด็กชายเจษฎาพร โปธิกลาง ม.3/2
7.เด็กชายเสถียร อินทจักร์ ม.3/3
8.เด็กชายจีโอ โซว ม.3/1
9.เด็กชายสิทธิกร ศรีฤทธิสกุล ม.3/1
10.นายปรมะ วิไลวรรณ ม.4/1
11.นายธัญพิสิษฐ์ แซ่ตั้ง ม.4/4
12.นายฟาร์อีส อุปรกุล ม.5/1

– รางวัลชนะเลิศ
1.เด็กชายปิทัสส์ จินดาสวรรค์ ม.3/2
2.เด็กชายวิชยานนท์ อินทรสงเคราะห์ ม.3/2
3.เด็กชายภัครพล กันธิยะ ม.3/2
4.เด็กชายวรวัส สินเสร้า ม.3/2
5.นายณัฐพัทธ์ ชินสนธิกุล ม.4/2
6.นายก้องภวัฐพงษ์ ตั้งเจริญสกุล ม.4/4
7.นายกีริน ทองสิริ ม.4/3
8.นายรัชชานนท์ ม่วงพิณ ม.5/4
9.นายรัฐนันท์ สกุลทักษิณ ม.5/2

– รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
1.นายกีริน ทองสิริ ม.4/3