คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน , คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะนาฏศิลป์จีน และวงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยมี คุณเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2554150631294637&__tn__=-UC-R