ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562

วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
7 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้บ๊ะจ่าง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
9 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน บริหารวิชาการ
10-14 มิถุนายน2562 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา บริหารวิชาการ
20 มิถุนายน2562 กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
28 มิถุนายน2562 กิจกรรมรับขวัญน้องสู่รั้วโรงเรียน ส่งเสริมคุณธรรม
10 กรกฎาคม2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม
12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม
19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมหนูน้อยเสียงใส ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
22-26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 ส่งเสริมกีฬา
25กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมคุณธรรม
2 สิงหาคม2562 กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม
8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง บริหารวิชาการ
8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการแสดงเทิดพระคุณแม่ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้องน้อย บริหารวิชาการ
26-30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาไทย บริหารวิชาการ
23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายภาษาจีน บริหารวิชาการ
12 กันยายน 2562 กิจกรรมไหว้พระจันทร์ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
13 กันยายน 2562 กิจกรรมหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
28 ตุลาคม 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 บริหารวิชาการ
3 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ส่งเสริมคุณธรรม
4 พฤศจิกายน 2562 จัดซุ้มประตูป่า ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
5 พฤศจิกายน 2562 หยอดผางประทีป ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมสาธิตการทำกระทง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
18-22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 ส่งเสริมกีฬา
28 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกวดจงกั๋วหวาหว่า ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
11 ธันวาคม 2562 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการจีน บริหารวิชาการ
14 ธันวาคม 2562 กิจกรรมกีฬาสี ส่งเสริมกีฬา
18 ธันวาคม2562 กิจกรรมกรีฑาสัมพันธ์ ส่งเสริมกีฬา
3 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
3 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการแสดงเทิดพระคุณพ่อ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
27 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบอาหาร บริหารวิชาการ
10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
17 มกราคม 2563 กิจกรรมทัศนศึกษาจีน บริหารวิชาการ
23 มกราคม2563 กิจกรรมวันตรุษจีน ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
6 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมฟุตบอลฉงซินคัฟ ส่งเสริมกีฬา
29กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลฉงซิน ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
12มีนาคม2563 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 บริหารวิชาการ

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม