ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
17 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
7มิถุนายน2562 กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ภาษาจีน
7 – 8 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม
9 มิถุนายน2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน บริหารวิชาการ
13มิถุนายน2562 กิจกรรมวันไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
14 – 15 มิถุนายน2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม
26 มิถุนายน2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ บริหารวิชาการ
29มิถุนายน2562 กิจกรรมสานสัมพันธ์คณะครูและบุคลากร ส่งเสริมกีฬา
1 กรกฎาคม2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
1 – 5 กรกฎาคม2562 กิจกรรมเส้นสายลายเสียง (ออดิชั่น) ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
6กรกฎาคม2562 กิจกรรมค่าย Art for Kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บริหารวิชาการ
8– 31 กรกฎาคม2562 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย บริหารวิชาการ
13 กรกฎาคม2562 สอบ HSK ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.5/1,    ป.5/2, ม.3/1 ภาษาจีน
15 กรกฎาคม2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม
26 กรกฎาคม2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมคุณธรรม
3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บริหารวิชาการ
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเส้นสายลายเสียง (รอบชิงชนะเลิศ) ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
17 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บริหารวิชาการ
22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บริหารวิชาการ
28 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
31 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ส่งเสริมกีฬา
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
13 กันยายน 2562 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ภาษาจีน
16 -20 กันยายน 2562 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
15 กันยายน 2562 กิจกรรมค่าย English Day Camp

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริหารวิชาการ
22 กันยายน 2562 สอบ HSK ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.3/2, ม.3/3,   ม.3/4, ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.6/1-ม.6/4 ภาษาจีน
29 กันยายน 2562 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ คณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่ บริหารวิชาการ
28 ตุลาคม 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 บริหารวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
17 พฤศจิกายน 2562 สอบ YCT2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4-3/7 ภาษาจีน
21-23 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

(ค่ายม่อนป๊านเขากวาง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ส่งเสริมคุณธรรม
28-30 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมค่ายเนตรนารี

(ค่ายม่อนป๊านเขากวาง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ส่งเสริมคุณธรรม
27-29 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
1 ธันวาคม 2562 สอบ HSK ป.6/1, ป.6/2, ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3,   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ม.2/5, ม.3/5 ภาษาจีน
4 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
6 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
12 – 14 ธันวาคม2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ

(ค่ายม่อนป๊านเขากวาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ส่งเสริมคุณธรรม
16 – 25ธันวาคม2562 กิจกรรมประกวดบอร์ดวันคริสมาสต์ บริหารวิชาการ
19ธันวาคม2562 กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนครั้งที่ 10

(รอบคัดเลือก)

ภาษาจีน
19-21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมค่ายยุวกาชาด

(ค่ายม่อนป๊านเขากวาง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ส่งเสริมคุณธรรม
27ธันวาคม2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ส่งเสริมกีฬา
10 มกราคม2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
27มกราคม-            28กุมภาพันธ์2563 กิจกรรมค่ายวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
31มกราคม2563 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ดาราศาสตร์ บริหารวิชาการ
24มกราคม2563 กิจกรรมวันวิชาการ / กิจกรรมวันตรุษจีน บริหารวิชาการ / ภาษาจีน
7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
11มีนาคม2563 พิธีจบหลักสูตร บริหารวิชาการ
12มีนาคม2563 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 บริหารวิชาการ

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม