เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมถวายพระพร พร้อมกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกล่าวทำปฏิญาณฯ ณ อาคารอำนวยการ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562