ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิชาศิลปะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแต่ละฐาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562