จราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์แก้ไขปัญหา ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

  • โดยการใช้เวลา รับ-ส่ง ให้น้อยที่สุด
  • วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน
  • เตรียมสิ่งของให้พร้อมก่อนลงรถ
  • ปฏิบัติตามกฏจราจร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

uddbc130af4a8ab13cd5331b27d66b520-2_1557741102831