ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษคณะผู้บริหารและครู ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562