โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันย์ธาดา ต๊ะมุดา นักเรียนชั้น ม.5/4 ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ชนิดกีฬายิงปืน ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 2562 โดยได้รางวัลการแข่งขันดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหญิง ประเภทปืนยาวอัดลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาว 3 ท่า หญิง
รางวัลชนะเลิศ ปืนยาว 3 ท่า ทีมหญิง