โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดการการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

เดินขบวน

 

พิธีเปิด

 

การประกวดเชียร์ลีดเดอร์

 

บรรยากาศ และ พิธีปิด