โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขัน

 

การประกวดเชียร์ลีดเดอร์และการแสดงนักเรียนม.6

 

 

บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดการแข่งขัน