วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะรองอธิการบดี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมเสวนาความร่วมมือทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องเกียรติคุณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง