ฝ่ายภาษาจีน ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน นักเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561