โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยสาระภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการประกวดจัดบอร์ดและบรรยากาศในชั้นเรียน เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2561