55.jpg

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ผลการประเมินพัฒนาการ และคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ประจำปีการศึกษา  2562

ประกาศผลประเมินพัฒนาการ-ตอ.-อ.1-อ.2-อ.3-ปี-62 ดาวน์โหลด

ประกาศผลการประเมิน-ป.1-ม.1-ปี-62 ดาวน์โหลด