งานห้องสมุด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรม Library Thanks ประจำปี 2561 เพื่อมอบความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อขอบคุณนักเรียนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่เข้ามาใช้บริการตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมแจกของขวัญ ของรางวัล กว่า 1,000 ชิ้น ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561