วันที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ผศ.ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมสถานที่และการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียน ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง