วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมี คุณกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และดำเนินการประชุมโดย คุณธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง