การแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2018”  นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตบอล แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

พิธีเปิด

 

การแข่งขัน