โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นร่วมเป็นนักกีฬาในนามทีม WADA จากชมรมยิมนาสติกจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand National Cheerleading Championships 2018) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม2561 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Cheerleading อายุ 7-12 ปี
1.เด็กหญิงเพียงพอดี อิ่นคำ ชั้น ป.5/2)
2.เด็กหญิงกมลชนก ตระการศิรินนท์ ชั้น ป.4/2
3.เด็กหญิงกานต์ณิชา พุทธิมา ชั้น ป.4/5
4.เด็กหญิงกาญจน์ชนก ศรีกฤษณ์ ชั้น ป.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Cheerleading Small Group อายุ 7-12 ปี
1.เด็กหญิงเพียงพอดี อิ่นคำ ชั้นป.5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ประเภท Cheerdance อายุ 7-12 ปี
1.เด็กหญิงเพียงพอดี อิ่นคำ ชั้นป.5/2
2.เด็กหญิงกมลชนก ตระการศิรินนท์ ชั้นป.4/2
3.เด็กหญิงกาญจน์ชนก ศรีกฤษณ์ ชั้นป.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ประเภท Cheerdance Double อายุ 7-12 ปี
1.เด็กหญิงกมลชนก ตระการศิรินนท์ ชั้น ป.4/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ประเภท Cheerdance Double อายุ 7-12 ปี
1.เด็กหญิงกาญจน์ชนก ศรีกฤษณ์ ชั้น ป.4/6