โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา “BBG Princess Cup 2018” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีนักกีฬาซึ่งเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทมือใหม่ทั่วไปหญิง
น.ส.ฐิติรัตน์ สมหนุน ศิษย์เก่าและนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
นายเมทนี ตะวัน ศิษย์เก่าและนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท 12 ปี ชายเดี่ยว
เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร นักเรียนชั้น ป.5/3