โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณไช่ ปินปิน รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเทคโนโลยี อาทิ หลักสูตรด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวะ และด้านบริหาร เป็นต้น โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561